№35, 2015

Версія для друку

МЕТОДИ І ЗАСОБИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Генераторы зондирующих импульсов для питания портативных электромагнитно-акустических преобразователей
Мигущенко Р.П., Сучков Г.М., Тараненко Ю.К., Петрищев О.Н., Десятниченко А.В.

Додаткові похибки вимірювання температури в телевізійній пірометрії
Порєв В.А., Томашук О.С.

Восьмиканальна радіотелеметрична акустико-емісійна система моніторингу об’єктів тривалої експлуатації
Скальський В.Р., Почапський Є.П., Клим Б.П., Сімакович О.Г., Толопко Я.Д.

Удосконалення методу контролю стінок трубопроводів ультразвуковим методом із застосуванням інформаційно-програмного забезпечення
Лютак І.З., Лютак З.П., Стрілецький Ю.Й.

ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕЧОВИН

Вимірювання крайового кута змочування методом апроксимації поліномами контуру лежачої краплі
Кісіль І.С., Барна О.Б.

Експрес-контроль змочувальних властивостей системи «тверде тіло – рідина – газ» ємнісним методом
Чуйко М.М., Витвицька Л.А., Витвицький З.Я.

Застосування зразкових зображень для аналізу цифрових зображень фіксованих обертових крапель
Біліщук В.Б.

МЕТОДИ І ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ РІДКОЇ І ГАЗОПОДІБНОЇ ФАЗ

Експериментальні дослідження коефіцієнта розширення природного газу при вимірюванні витрати торцевими звужувальними пристроями
Винничук А.Г.

Оцінювання впливу параметрів природного газу на точність вимірювання об’ємної витрати турбінними лічильниками
Клочко Н.Б., Чеховський С.А.

Експериментальні дослідження методу термоанемометричного контролю енергетичної цінності природного газу
Середюк О.Є., Малісевич В.В., Малісевич Н.М.

МЕТОДИ ТА ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Комп’ютерне моделювання процесу автоматичного управління ректифікаційною колоною
Іванчук В.В., Древецький В.В.

Коригування нелінійності сервоприводу руки робота
Івахів О.В., Наконечний М.В., Репетило Т.М.

Синтез нейронної мережі для багатоканальної діагностики елементів конструкції в експлуатації
Бурау Н.І., Протасов А.Г, Мироненко П.С., Рупіч С.С.

Вимірювальні засоби для виявлення розмороженого курячого м'яса
Вікович О.В., Походило Є.В.

Дослідження роботи вимірного апарату Philips HD 11 XE при проведенні ультразвукового діагностування варикозної хвороби та розробка методики експрес діагностування із застосуванням кореляційного аналізу
Піндус Н.М., Піндус О.В.

Визначення адекватності математичної моделі контролю механічної швидкості проходки свердловини
Кропивницька В.Б., Кропивницький Д.Р.