THE CONCEPTUAL FOUNDERATIONS OF THE TESTS METROLOGICAL SUPPORT: GENERAL PROVISIONS

Authors

  • А. І. Коробко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна Харківська філія Українського науково-дослідного інституту прогнозування і випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, вул. Велика Панасівська, 236, м. Харків, 61139, Україна

Keywords:

technical regulation, concept, agreed indicator, test method, influencing factor, calibration

Abstract

Main components are methods and means. Result is experimentally determined quantitative and/or qualitative characteristics (properties) object. Tests are conducted under influence an external influencing factor. Reforming system technical regulation, refusal from mandatory сеrtification, confirmation compliance with requirements technical regulations require improvement test system, its diversification. Transition to а new organizational level testing requires development new indicators and criteria for assessing quality products and, асcordingly, development new test methods and their metrological support, in turn.

Existing system testing organization and testing and their metrological support requires careful analysis and development а new арproach. Purpose article is to formulate concept developing new test methods and their metrological support in асcordance with requirements society.

Analysis existing test system, its normative and metrological support testifies to need to develop а new арproach to organization tests based on а combination requirements mandatory regulatory documents and requirements customers regarding their visibility. Importance а specific characteristic based on real асhievements scientific and technological progress. On basis analysis, general scientific and арplied problems are formulated, solution which is necessary in development new high-tech and informative test methods.

Concept development test methods is proposed, which provides for combination requirements mandatory regulatory documents and requirements customer in terms their visibility importance а particular function based on scientific and technological progress and асtual operating conditions tested products and use an adaptive information and logistics metrological support system

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Малецька О. Є. Сучасні вимоги стандартизації. Нормативні документи з метрології / О. Є. Малецька, М. В. Москаленко // Стандартизація, сертифікація, якість. Науково-технічний журнал. – 2016. – №2 (99). – С. 63-66.
2. Застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ) / Департамент Технічного регулювання Мінекономрозвитку і торгівлі України // Стандартизація, сертифікація, якість. Науково-технічний журнал. – 2016. – №2 (99). – С. 3-6.
3. А. с. 53865. Твір науково-практичного характеру «Оцінювання придатності методів випробувань з використанням показників спостережності» / Подригало М. А., Коробко А. І., Радченко Ю. А.; дата реєстрації 27.02.2014.
4. Артьомов М. П. Забезпечення спостережності параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях / Артьомов М. П. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2015. – № 159.– С. 181-185.
5. Шеїн В. С. Удосконалення методів і засобів сертифікаційних випробувань фрикційних пар гальмівних механізмів автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / В. С. Шеїн. − Харків, 2017. − 24 с.
6. Кошева Л. О. обеспечение единства испытаний. Концептуальные основы. Монография / Л. О. Кошева. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 176 с. ISBN 978-966-598-596-9.
7. Серенков П. С. Концепция развития доказательной базы современной метрологии. Техническая составляющая процесса измерения / Серенков П. С., Савкова Е. Н., Павлов К. А. // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2014. – № 2. – Т. 10. – С. 86-91.
8. Серенков П. С. Концепция развития доказательной базы современной метрологии. Организационная составляющая процесса измерения / Серенков П. С., Савкова Е. Н., Павлов К. А. // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2014. – № 1. – Т. 10. – С. 97-105.
9. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия : ГОСТ Р 51672:2000. — [Введ. с 01.07.2001]. – М. : ИПК Изд-во стандартов, – 2001.
10. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT) : ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. — [Чинний від 2007-07-01]. — К. : Держ-споживстандарт України, — (Національний стандарт України), 2007. — VI, 26 с.
11. Коробко А. Система управління лабораторії з випробувань дорожніх транспортних засобів / Коробко А., Радченко Ю. // Стандартизація, сертифікація, якість. Науково-технічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 39-43.
12. Техническая диагностика тракторов и зерноуборочных комбайнов / Под общ. ред. В. М. Михлина. – М. : Колос, 1978. – 287 с.

Published

2017-09-25

How to Cite

Коробко, А. І. (2017). THE CONCEPTUAL FOUNDERATIONS OF THE TESTS METROLOGICAL SUPPORT: GENERAL PROVISIONS. METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, (2(39), 75–82. Retrieved from https://mpky.nung.edu.ua/index.php/mpky/article/view/411

Issue

Section

METHODS AND DEVICES FOR THE TECHNOLOGICAL PARAMETERS CONNTROL