OPTIMIZATION OF CONTROL OF OPERATING MODES OF GAS TRANSPORT SYSTEM USING UGS

Authors

  • O. T. Chernova Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • V. Ya. Grudz Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • Ya. V. Grudz Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • M. M. Yakumiv Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9981-2021-2(47)-72-82

Keywords:

pipeline transport; capacity; underground storage; gas transmission system.

Abstract

The Soyuz, Urengoy-Pomary-Uzhhorod and Progress gas pipeline systems form the basis of the trans-Ukrainian trans-Ukrainian pipeline system. The complex gas transmission system contains a number of gas pipelines forming a linear part and several compressor stations. The amount of capacity of pipelines depends on the number and characteristics of compressor stations. Reliability of work, regulation of transit flows and ensuring uninterrupted gas supply is carried out with the help of underground gas storage facilities, which are an integral part of the GTS of Ukraine. The use of underground storage facilities is considered to be one of the most efficient ways of gas supply, improving the quality of gas supplies to consumers and the efficiency of gas sales within the country and abroad. With the use of storage, you can reduce the unevenness of seasonal consumption and ensure security of supply. The use of underground storage facilities is an integral part, as during the year the maximum daily gas extraction exceeds the minimum more than three times, and the supply of gas through the main gas pipelines is almost constant. The maximum storage capacity cannot be represented as the sum of the absolutely free flow rates of all production wells. This is explained by the fact that the productivity of the underground gas storage during the extraction period is affected by the hydraulic resistance of the gas collection system to the underground storage and its technical condition, which is determined by the coefficient of hydraulic efficiency of loops and collectors.

Studies show that the location of gas storages in the system has an impact on the amount of energy consumption. Therefore, the strategy of rational use of underground gas storage facilities in pipeline transport (in terms of minimizing energy consumption) is based on the study of the impact of their location in the gas transmission system. The principle of energy efficiency of the use of underground gas storage facilities for long-distance transportation (in order to equalize the unevenness of gas consumption) is based on the sequence: the most remote UGS should be used first. These are the objects that are located at the end points of the GTS route and whose location corresponds to the proximity to consumers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hrudz V. Ya. Matematychne modeliuvannia skladnykh hazotransportnykh system v kompleksi z PSH / Hrudz V. Ya. ,Kostiv Ya. V., Protsiuk V. R., Tymkiv D. F. Scientific Journal «ScienceRise». 2016. № 4/2 (21). S.44-49.

Hrudz V. Ya. Puskovi dynamichni parametry hazu na dilnytsi mahistralnoho hazoprovodu / Hrudz V. Ya. , Tutko T. F.. Rozvidka i rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. Seriia: Transport i zberihannia nafty i hazu. 2001. Vyp.38 (t. 5). S.45-61.

Hrudz V. Ya. Keruvannia rezhymamy hazotransportnykh system / Hrudz V. Ya., Tymkiv D. F., Mykhalkiv V. B., Linchevskyi M. P.. - K.: Ukrhazprom, 1996. 150 s.

Olijnyk A. О. Estimation of gas losses based on the characteristic of the state of wells of dashava storage / Olijnyk A., Chernova О. // Eastern-evropean journal of enterprise techologiesнологій) – 2017. – 6/8 (90). – С. 25-32.

Zhydkova M.A. O tochnosty lynearyzatsyy uravnenyia dvyzhenyia haza. Hazovaia promыshlennost. 1965. №11. S. 20-26.

Zhydkova M.A. Perekhodnыe protsessы v mahystralnыkh hazoprovodakh. - K.: Naukova dumka, 1979. 255 s.

Zarytskyi S.P. O vlyianyy temperaturu na vkhode v kompressor na moshchnost HTU HTN-10Y. / Zarytskyi S.P., Deev V.S., Korneev V.Y. Transport y khranenye haza. 1979. №2. S.1-10.s.

Kostiv Ya. V. Rozrobka metodiv keruvannia skladnoiu hazotransportnoiu systemoiu pry riznykh rezhymakh zahruzky. Naftohazova enerhetyka-2015.MNPK. - Ivano-Frankivsk, 15-19.05.2017. S. 272-273.

Iakovlev E.Y. Metodyka operatyvnoho dyspetcherskoho upravlenyia rezhymamy slozhnukh hazotransportnыkh system / Yakovlev E.Y., Krыlov H.V., Hrudz V.Ia., Tumkyv D.F. K- 1986.

Iakovlev E.Y. Metodyka rascheta slozhnukh hazotransportnukh system s peresechennum profylem trassu / Yakovlev E.Y., Kazak A.S., Hrudz V.Ia., Tumkyv D.F. -K., 1984.

Tymkiv D. F. V. Hazodynamichni rozrakhunky tekhnolohichnykh pokaznykiv ekspluatatsii bahatoplastovykh hazoskhovyshch (na prykladi Proletarskoho) / Tymkiv D. F., Zaiets V. O., Kostiv Ya. V. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervы proyzvodstva.- 2016. № 3(2). S. 20-24.

Tymkiv D. F. Ratsionalne keruvannia hazotransportnym kompleksom z urakhuvanniam pidzemnykh skhovyshch hazu / Tymkiv D. F., Kostiv Ya. V. «Metody ta zasoby neruinivnoho kontroliu promyslovoho obladnannia». Zb. Tez dop. naukovo-prakt. konf. studentiv i molodykh vchenykh. Ivano-Frankivsk. 24-25 lystopada 2015. S.107-108

Kovalko M. P. ta in. Truboprovidnyi transport hazu. -K.: ArenaEKO, 2002, 600 s.

Bobrovskyi S. A. y dr. Truboprovodnыi transport haza.- M., 1976.

V.Ia. Hrudz. Osoblyvosti prohnozuvannia hidrohazodynamichnmykh protsesiv v PSH za umov pruzhnoho rezhymu nahnitannia hazu / V.Ia. Hrudz, R.Ia. Shymko, O.T. Chernova // Naukovyi visnyk. – 2004. – T.2, № 2. - S. 55-61.

LeVeque R. J. A study of numerical methods for hyperbolic conservation laws with stiff source terms / LeVeque R. J., H. C. Yee // Journal of computational physics. 1990. № 86. 187-210 st.

Serediuk M. D. Pidzemne zberihannia hazu / Serediuk M. D. Savkiv B. P.: navchalnyi posibnyk: - IFNTUNH. 2015. - 232 s.

Chernova O. T., Hershun B. I. Analiz zrostannia debitu sverdlovyny za rakhunok zbilshennia diametru fontannykh trub Dashavskoho PSH. Naukovo-tekhnichnyi zhurnal «Metody ta prylady kontroliu yakosti» Ivano-Frankivsk, № 1 (44) 2020 r. st. 76-88.st.

Halyna Zelinska. Modeling of the Gas Transmission Reliability as a Component of Economical Security of Ukrainian Gas Transmission System / Halyna Zelinska, Irina Fedorovyc, Uliana Andrusiv, Oksana Chernova, Halyna Kupalova. Machine Learning for Prediction of Emergent Economy DynamicsProceedings of the Selected Papers оf the Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020), - Odessa, Ukraine July 13-18, 2020. Arnold Kiv (Ed.). 415-433 st.

Published

2021-12-29

How to Cite

Chernova О. Т., Grudz В. Я., Grudz Я. В., & Yakumiv М. М. (2021). OPTIMIZATION OF CONTROL OF OPERATING MODES OF GAS TRANSPORT SYSTEM USING UGS. METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, (2(47), 72–82. https://doi.org/10.31471/1993-9981-2021-2(47)-72-82

Issue

Section

AUTOMATION AND COMPUTER-INTEGRATED NON-DESTRUCTIVE TESTING TECHNOLOGIES