A design of influence of gas network parameters on exactness of verification fluidizers domestic gas meters

Authors

  • О. Є. Середюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул.Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019
  • А. Г. Винничук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул.Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Keywords:

domestic meter of gas, mobile trust an eye setting, number of Reynold, loss of pressure, rubber hose

Abstract

Mathematical models of gas network physical parametres influence on functioning of mobile verifying installation for common gas meters were analyzed. Experimental researches of the gas network pressure loss established laws with used of the developed experimental installation were carried out. A comparative analysis of theoretical and experimental research results was carried out

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Гончарук М.І., Чеховський С.А., Середюк О.Є. Раціональне використання природного газу як одна із складових збереження його ресурсів // Нафтова і газова промисловість. – 2005.– №2.– С.3–10.
2. Пістун Є.П. Облік та економія природного газу // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – №2.– С.43–47.
3. Середюк О.Є., Чеховський С.А., Винничук А.Г. Техніко-метрологічні засади побудови діагностувальних установок для побутових лічильників газу.// Нафтова і газова промисловість.– 2006.– №6. – С.38–42.
4. Пат. 16522 U Україна, МПК (2006) G 01 F 25/00. Спосіб діагностування та перевірки побутових лічильників газу/ Середюк О.Є., Чеховський С.А., Винничук А.Г. та ін. – №u200601289; заявл. 09.02.06; опубл. 15.08.06, Бюл.№8.
5. Середюк М.Д., Малик В.Я., Болонний В.Т. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів. – Івано-Франківськ: Факел, 2003.– 436с.
6. Трубопровідний транспорт газу/М.П. Ковалко, В.Я. Грудз, В.Б.Михалків [та ін.]. –К.: Арена, 2002.–598с.
7. Вощинський В.В. Аналіз схем передачі одиниці об’єму газу робочими еталонами при повірці лічильників газу// Методи та прилади контролю якості. – 2002. – №9. – С.48–52.
8. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 1992. – 672c.

Published

2009-11-18

How to Cite

Середюк, О. Є., & Винничук, А. Г. (2009). A design of influence of gas network parameters on exactness of verification fluidizers domestic gas meters. METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, (2(23), 79–83. Retrieved from https://mpky.nung.edu.ua/index.php/mpky/article/view/365

Issue

Section

METHODS AND DEVICES OF FLOW MEASUREMENT OF LIQUID AND GASEOUS PHASES

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>