THE NATURAL GAS SUPERCHARGER FLOW SECTOIN TECHNICAL STATE ESTIMATION SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC

Authors

  • В. М. Гарасимів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019
  • Т. Г. Гарасимів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019
  • О. В. Мойсеєнко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019

Keywords:

system, technical state, overhaul, rule base, volute

Abstract

Using the existing object fuzziness, the estimation system of the volute technical state of the two-stage centrifugal compressor, consisting of separate modules, has been developed. The experimental verification of this system has been done one month before the overhaul of the two-stage centrifugal compressor on the compressor station "Progress" and the month after it. Based on the rule base and data processing, it was concluded that the volute technical state of the two-stage centrifugal compressor 650-21-2 was acceptable. This result coincided with the real state of the compressor.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Горбійчук М. І. Комп’ютерна система поетапного діагностування роботи відцентрових нагнітачів природного газу / М. І. Горбійчук, О. А. Скріпка, М. І. Когутяк, С. В. Прокіпчин // Енергетика, контроль та діагностика об’єктів нафтогазового комплексу. – 2007. – №1 (2). – С. 67-71.
2 Ільченко Б. С. Діагностування функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів: монографія / Б. С. Ільченко. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 228 с.
3 Галеркин Ю. Б. Турбокомпрессоры: учеб. Пособие / Ю. Б. Галеркин, Л. И. Козаченко. – СПб: изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 374 с.
4 Ваняшов А. Д. Теория, расчет и конструирование компрессорных машин / А. Д. Ваняшов. – Омск: изд-во ОмГТУ, 2007. – 270 с.
5 Парафейник В. П. Анализ режимов роботы ГПА с газотурбинным приводом на стадии проектирования агрегата / В. П. Парафейник, А. В. Смирнов, И. Н. Тертышный, А. Н. Нефедов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2011. – № 9. – С. 25-32.
6 Горбійчук М. І. Метод оцінки технічного стану двоступеневого відцентрового нагнітача природного газу на засадах нечіткої логіки / М. І. Горбійчук, О. А. Скріпка, В. М. Медведчук // Нафтогазова енергетика. – 2015. – № 2 (24). – С. 59-68.
7 Инструкция по эксплуатации агрегата ЕГПА-25РЧ. – СКD, Прага : зав. №2805647, 1996. 6 Горбійчук М. І. Метод параметричної ідентифікації технічного стану двоступеневого відцентрового нагнітача природного газу / М. І. Горбійчук, В. М. Медведчук // Нафтогазова енергетика. – 2015. – № 1 (23). – С. 78-85.
8 Чигур І. І. Фазі-моделювання та автоматизований контроль відпрацювання шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння / І. І. Чигур // Науковий вісник Національного технічного університету нафти і газу. – 2001. – № 1. – С. 81-86.
9 Раскин Л. Г. Нечеткая математика. Основы теории. Приложения / Л. Г. Раскин, О. В. Серая. – Х. : Парус, 2008. – 352 с. 9 Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами Matlab / С. Д. Штовба. – М. : Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.
10 Ротштейн А. П. Нечеткая надежность алгоритмических процессов / А. П. Ротштейн, С. Д. Штовба. – Винница : Континент-ПРИН, 1997. – 142 с.
11 Семенцов Г. Н. Метод вибору кількості термів для нечіткого опису базових змінних в F-перетворенні параметрів і показників процесу буріння свердловин / Г. Н. Семенцов, О. В. Фадєєва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – Ч. 1. Т. 1. – С. 30-35.
12 Заячук Я. І. Оптимальне керування газо-перекачувальними агрегатами ком-пресорних станцій з урахуванням їх технічного стану : дис. канд. тех. наук: 05.13.07 / Заячук Ярослав Іванович. – Івано-Франківськ, 2009. – 213 с.
13 Семенцов Г. Н. Аналіз та вибір форми функцій належності для фазифікації вхідних сигналів систем / Г. Н. Семенцов, О. В. Фадєєва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. –№ 1 (78) – С. 219-225.
14 Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. Пер. с польск. И. Д. Рудинского / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М. : Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с.
15 Семенцов Г. Н. Фаззі-логіка в системах контролю: навч. посібник / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, М. В. Шавранський, В. С. Борин. – Івано-Франківськ : Факел, 2002. – 70 с.

Published

2018-05-22

How to Cite

Гарасимів, В. М., Гарасимів, Т. Г., & Мойсеєнко, О. В. (2018). THE NATURAL GAS SUPERCHARGER FLOW SECTOIN TECHNICAL STATE ESTIMATION SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC. METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, (1(40), 70–77. Retrieved from https://mpky.nung.edu.ua/index.php/mpky/article/view/439

Issue

Section

METHODS AND DEVICES OF FLOW MEASUREMENT OF LIQUID AND GASEOUS PHASES