THE COMPUTER SYSTEM FOR OPTIMAL CONTROL OF NATURAL GAS PUMPING UNITS

Authors

  • M. I. Gorbijchuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • O. T. Lazoriv Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • A. M. Lazoriv Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9981-2020-2(45)-90-101

Keywords:

compressor station, gas pumping unit, optimality criterion, fuel gas cost, emission capacity, nitric oxide, optimal control.

Abstract

Method of the optimal control of the natural gas compression process by a compressor station, which is equipped with gas pumping units with a gas turbine drive, has been developed.

The parallel scheme of connection of gas pumping units working on the general collector is considered.

The cost of fuel gas taking into account the power of nitrogen oxide emissions into the atmosphere is chosen as the criterion of optimality. This takes into account the restrictions on technological parameters and the planned task for the transportation of natural gas.

The formed problem is divided into two subtasks - the choice of the optimal number of parallel units in each of the subgroups and determining the optimal mode of operation of each unit in the group.

Formalization of optimal control problem of GPA operation takes into account the uncertainty inherent in the process of natural gas compression. For this purpose, the apparatus of fuzzy algebra was used, which made it possible to take into account the inaccuracies that arise both as a result of measuring technological parameters and as a result of processing the obtained data on the technological process.

The optimal control system is integrated into the upper level (dispatcher) and is an integral part of the overall control system of the GPA and has a hierarchical structure. At the lower level there are measuring devices of technological parameters, which are a source of information for the upper level where the solution of optimization problems takes place.

The developed methods formed the basis of the algorithmic and software of the computer system for optimal control of a separate unit of the compressor station, which can be integrated into the existing automated system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Oficijny`j sajt AT «Ukrtransgazu». Rezhy`m dostupu: http://utg.ua/utg/about-company/utg-today.html

Tuxbatully`n F. G., Korolenok A. M., Koloty`lov Yu. V. Realy`zacy`ya эffekty`vnoj rabotы kompressornoj stancy`y` s soblyudeny`em pry`ncy`pov promыshlennoj bezopasnosty` texnogennыx obъektov // Terry`tory`ya «Neftegaz». 2015. # 6. S.110 – 112.

Al`xajek R., Udovenko S. G., Shamraev A. A. Opty`my`zacy`ya rezhy`mov avtomaty`cheskogo upravleny`ya kompressornыmy` stancy`yamy` magy`stral`nыx gazoprovodov // Avtomaty`zy`rovannыe sy`stemы upravleny`ya y` pry`borы avtomaty`ky`. 2011. S.29 – 35.

Leshhenko I. Ch. Postanovka zadachi opty`mizaciyi rezhy`miv roboty` cexiv kompresorny`x stancij magistral`ny`x gazoprovodiv // Problemy` zagal`noyi energety`ky`. 2006. #13. S. 67 – 70.

Ob odnoj strategy`y` opty`my`zacy`y` rezhy`mov rabotы gazotransportnыx sy`stem. A. D. Tevyashev, O. A. Tevyasheva, V. S. Smy`rnova, V. A. Frolov // Vostochno-Evropejsky`j zhurnal peredovыx texnology`j. 2010. #15 s. 94-98.

Kry`vonosov A., Xary`tonov A., Guly`chev V. Sy`stema upravleny`ya gazoperekachy`vayushhy`my` agregatamy` // STA. 2/97. S. 66-68.

Gorbijchuk M. I., Lazoriv A. M., Lucyuk I. I. Algory`tmy` opty`mal`nogo keruvannya procesom kompry`muvannya pry`rodnogo gazu // Naftogazova enogrgety`ka. Vseukrayins`ky`j naukovo-texnichny`j zhurnal. 2011. # 2(15). S. 48–56.

Tu Dzh., Gonsales R. Pry`ncy`pы raspoznavany`ya obrazov; per. s angl. M.: 1978. 411 s.

Mirzoyeva O. Yu. Analiz isnuyuchy`x metodiv modelej texnichny`x zasobiv kontrolyu vy`ky`div shkidly`vy`x rechovy`n z kamery` zgorannya // Visny`k KrNU imeni My`xajla Ostrograds`kogo. Vy`pusk 3/2017 (104). Chasty`na 1. S. 100 – 105.

Gorbijchuk M. I., Bila O. T. Opty`mal`ny`j rozpodil paralel`no pracyuyuchy`x agregativ z vraxuvannyam ekologichny`x podatkiv v umovax nevy`znachenosti // Naukovy`j visny`k Ivano-Frankivs`kogo nacional`nogo texnichnogo universy`tetu nafty` i gazu. 2019. # 1 (46). S. 35 – 45.

Algory`tmichne ta programne zabezpechennya komp'yuternoyi sy`stemy` vy`boru opty`mal`noyi kil`kosti paralel`no pracyuyuchy`x nagnitachiv pry`rodnogo gazu / M.I.Gorbijchuk, O. T. Bila, B. V. Pashkovs`ky`j, N. T. Lazoriv // Metody` ta pry`lady` kontrolyu yakosti. Ivano-Frankivs`k: IFNTUNG, 2019. #1(42). S. 47-56.

My`trofanov V. A. Zakonomernosty` obrazovany`ya vrednыx veshhestv y` povesheny`e эkology`chnosty` GTD: avtoref. dy`ss. kand. texn. nauk. SPb 2000. 18 s.

Gorbiychuk M., Pashkovskiy B., Moyseenko O., Sabat N. Solution of the optimization problem of the control over operation of gas pumping units under fuzzy conditions // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information technology. Industry control system. 2017. Vol. 5, No 2(89). Rr. 65 – 71.

Rasky`n L. G., Seraya O. V. Nechetkaya matematy`ka. Osnovы teory`y`. Pry`lozheny`ya; monografy`ya. Xar`kov: Parus, 2008. 352 s.

Sy`gal Y`. X., Y`vanova A. P. Vvedeny`e v pry`kladnoe dy`skretnoe programmy`rovany`e: modely` y` vыchy`sly`tel`nыe algory`tmы. M.: Fy`zmatly`t, 2002. 240 s.

Gorbiychuk M. I., Bila O. T., Slabinoha M. O., Humeniuk T. V. Optimization Natural Gas Pumping Units Operation by the Economic Criterion in the Conditions of Uncertainty // 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). R. 47 – 52.

Gorbiychuk Mikhail I., Medvedchuk Vera M., Lazoriv Alla N. Analysis of Parallel Algorithm of Empirical Models Synthesis on Principles of Genetic Algorithms Journal of Automation and Information Sciences. – vol. 48, is. 2. – P. 54 -73.

Il`chenko B. S. Diagnostuvannya funkcional`no-texnichnogo stanu gazo-perekachuval`ny`x aregativ: monografiya. X.: Xark. nacz. akad. mis`k. gosp-va. XNAMG, 2011. – 228 s.

Kompresorni stanciyi. Kontrol` teplotexnichny`x ta ekologichny`x xaraktery`sty`k gazoperekachuval`ny`x agregativ: SOU 60.3-30019801-011:2004. [Chy`nny`j vid. 22.12.2004]. K.: DK Ukrtransgaz. 117 s.

Byrd, R.H., Gilbert J. C., Nocedal J. A Trust Region Method Based on Interior Point Techniques for Nonlinear Programming // Mathematical Programming. Vol 89, No. 1. Rp. 149–185. 2000.

Published

2020-12-28

How to Cite

Gorbijchuk М. І., Lazoriv О. Т., & Lazoriv А. М. (2020). THE COMPUTER SYSTEM FOR OPTIMAL CONTROL OF NATURAL GAS PUMPING UNITS. METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, (2(45), 90–101. https://doi.org/10.31471/1993-9981-2020-2(45)-90-101

Issue

Section

AUTOMATION AND COMPUTER-INTEGRATED NON-DESTRUCTIVE TESTING TECHNOLOGIES